Fakta & forskning

Broccolikoncentrat+

Broccolikoncentrat+ för cellerna energi och försvar

Ny produkt för cellernas försvarssystem! 

349 kr

Sacro-Bol

God jästorganism för mag-tarmkanalens funktion

545 kr

RevivaBio Smörsyra

Viktigt för att tarmslemhinnan ska må bra

519 kr

Daosin

Vid histaminintolerans och överkänslighet mot födoämnen.

289 krC-vitamin för ditt immunförsvar

C-vitamin är en antioxidant som främjar ditt immunförsvar

C-vitamin är livsviktigt för din hälsa. Det har en effektiv förmåga att främja ditt immun-försvar och motverka infektioner, bakterier och virus. Att C-vitamin är så effektivt för immunförsvaret beror på att det har kraftfulla antioxidanta egenskaper och att det akti-verar funktioner i dina celler som påverkar både det ickespecifika- och det specifika immunförsvaret.

Olika typer av infektioner

En mängd olika typer av infektioner kan motverkas och deras varaktighet kan förkortas genom tillskott av C-vitamin. Bland annat be-kämpar C-vitamin förkylning (R),(R) och lung-inflammation (R ). Flera studier visar att C-vitamin kan motverka olika typer av parasit-infektioner. (R), (R)

Förhindrar virus

Forskning visar att tillskott av C-vitamin förhindrar att virus kan föröka sig. (R),(R) Dess-utom är C-vitamin effektivt mot olika sorters virusinfektioner, bland annat infektioner i luftvägarna. (R)

Andra typer av virus som C-vitamin kan motverka är t.ex. Influensavirus typ A (R),(R), herpes simplex typ 1 virus, poliovirus typ 1 (R) och rabies virus in vitro. (R

Arabinogalaktan främjar ditt immunförsvar

Flera funktioner i immunförsvaret

Att C-vitamin har sådana starka effekter på immunförsvaret beror på att den används för flera funktioner inom kroppens försvar. Till exempel samlas C-vitamin i fagocyter – celler som utgör en del av kroppens ospecifika försvar. Det aktiverar fagocyterna så att de tar upp och oskadliggöra främmande ämnen, partiklar och celler. 

Olika sorters vita blodkroppar som försvarar kroppen mot infektioner fungerar bättre genom att du intar C-vitamin, visar forskning. (R)

Kemotaxis, är en annan funktion som främjas av C-vitamin. Då förflyttar sig celler i vårt immunförsvar mot ett område som har infekterats av bakterier eller virus för att oskadlig-göra dem. (R)

Fagocytos är en annan process som påverkas positiv av C-vitamin. Vid fagocytos letar ätarceller som t.ex. neutrofiler – vita blodkroppar, upp farliga organismer och äter upp dem. (R),(R)

C-vitamin har förmåga att motverka olika typer av virus

C-vitamin främjar också spridningen och uppdelningen av både B-celler och T-celler. B-celler producerar antikroppar vilka gör att kroppen kan känna igen och bekämpa farliga inkräktare, som bakterier och virus.

T-celler: T-hjälparceller och T-mördarceller har båda en så kallad antigenreceptor vilken har förmåga att känna igen ämnen som tidigare har infekterat kroppen. (R)

Infektioner minskar mängden C-vitamin

Under olika typer av infektioner minskar nivåerna av C-vitamin i kroppen, bland annat i mjälten och binjurarna visar flera studier. (R), (R) Forskare tror att det beror på att det uppstår inflammation i kroppen vid infektion, samt att C-vitamin oxideras (R) i kroppen- och att högre nivåer av C-vitamin omsätts vid infektioner. (R), (R)

Forskning visar att brist på C-vitamin resulterar i ett försämrat immunförsvar och en högre mottaglighet för infektioner. (R)

C-vitamin
pH-neutral

  • För en känslig mage
  • Basisk utan askorbinsyra
  • Med basgörande kalcium