Rådgivning Fraktfritt över 600 kr inom Sverige
Snabb leverans

Rådgivning - Fraktfritt från 600 kr inom Sverige - Snabb leverans

Fakta & forskning

C-vitamin för ditt immunförsvar

C-vitamin är en antioxidant som främjar ditt immunförsvarC-vitamin är livsviktigt för din hälsa. Det har en effektiv förmåga att främja ditt immunförsvar och motverka infektioner, bakterier och virus. Att C-vitamin är så effektivt för immunförsvaret beror på att det har kraftfulla antioxidanta egenskaper och att det aktiverar funktioner i dina celler som påverkar både det ickespecifika- och det specifika immunförsvaret.

Olika typer av infektioner

En mängd olika typer av infektioner kan motverkas och deras varaktighet kan förkortas genom tillskott av C-vitamin. Bland annat bekämpar C-vitamin förkylning (R),(R) och lunginflammation (R ). Flera studier visar att C-vitamin kan motverka olika typer av parasitinfektioner. (R), (R)

Förhindrar virus

Forskning visar att tillskott av C-vitamin förhindrar att virus kan föröka sig. (R),(R) Dessutom är C-vitamin effektivt mot olika sorters virusinfektioner, bland annat infektioner i luftvägarna. (R)

Andra typer av virus som C-vitamin kan motverka är t.ex. Influensavirus typ A (R),(R), herpes simplex typ 1 virus, poliovirus typ 1 (R) och rabies virus in vitro. (R

Arabinogalaktan främjar ditt immunförsvar

Flera funktioner i immunförsvaret

Att C-vitamin har sådana starka effekter på immunförsvaret beror på att den används för flera funktioner inom kroppens försvar. Till exempel samlas C-vitamin i fagocyter – celler som utgör en del av kroppens ospecifika försvar. Det aktiverar fagocyterna så att de tar upp och oskadliggör främmande ämnen, partiklar och celler. 

Olika sorters vita blodkroppar som försvarar kroppen mot infektioner fungerar bättre genom att du intar C-vitamin, visar forskning. (R)

Kemotaxis, är en annan funktion som främjas av C-vitamin. Då förflyttar sig celler i vårt immunförsvar mot ett område som har infekterats av bakterier eller virus för att oskadliggöra dem. (R)

Fagocytos är en annan process som påverkas positiv av C-vitamin. Vid fagocytos letar ätarceller t.ex. neutrofiler en slags vita blodkroppar, upp farliga organismer och äter upp dem. (R),(R)

C-vitamin har förmåga att motverka olika typer av virus

C-vitamin främjar också spridningen och uppdelningen av både B-celler och T-celler. B-celler producerar antikroppar vilka gör att kroppen kan känna igen och bekämpa farliga inkräktare,
som bakterier och virus.

T-celler: T-hjälparceller och T-mördarceller har båda en så kallad antigenreceptor vilken har förmåga att känna igen ämnen som tidigare har infekterat kroppen. (R)

Infektioner minskar mängden C-vitamin

Under olika typer av infektioner minskar nivåerna av C-vitamin i kroppen, bland annat i mjälten och binjurarna visar flera studier. (R), (R) Forskare tror att det beror på att det uppstår inflammation i kroppen vid infektion, samt att C-vitamin oxideras (R) i kroppen- och att högre nivåer av C-vitamin omsätts vid infektioner. (R), (R)

Forskning visar att brist på C-vitamin resulterar i ett försämrat immunförsvar och en högre mottaglighet för infektioner. (R)