Rådgivning Fraktfritt över 600 kr inom Sverige
Snabb leverans

Rådgivning - Fraktfritt från 600 kr inom Sverige - Snabb leverans

Fakta & forskning

5 hälsofördelar med magnesium

Magnesium är den fjärde mest förekommande mineralen i kroppen (R). Den är viktig för alla levande celler och oerhört betydande för flera fysiologiska funktioner (R). Magnesium spelar en viktig roll i kommunikationen mellan celler (R). Magnesium krävs för produktionen av ATP, huvudkällan för energi i våra celler (R) och för bildandet av DNA, RNA och proteiner (R).

1) Mitokondrierna och antioxidantfunktionen

Genom sin positiva laddning, stabiliserar magnesium cellmembranen. (R) En tredjedel av mängden magnesium i cellerna, finns i mitokondrierna. Tillsammans med ATP bildar magnesium ett viktigt komplex som lagrar energi i kroppen (R). Mitokondrierna producerar en stor del av energin i kroppen, genom cellandningen (R).

Magnesium är viktig för mitokondriernas funktion, inklusive ATP omsättningen, transportkedjan av elektroner och syreavgiftning (R).

Otillräckliga mängder magnesium kan leda till minskad funktion hos mitokondrierna och ökar produktionen av reaktiva syreföreningar, vilka kan orsaka skador på DNA, proteiner och andra livsviktiga molekyler (R).

I studier av celler med magnesiumbrist, från människor och djur, framkom det att cellerna hade minskad antioxidativ förmåga och att mitokondrierna hade en
dysfunktionell svullnad (R). Det visar att magnesium är viktigt för mitokondriernas normala funktion och för att motverka oxidativ stress.

2) Magnesiumbrist vid Kronisk trötthet (CFS)

Stresshormoner – katekolaminer och kortikosteroider kan minska nivåerna av magnesium. Många av symptomen vid kronisk trötthetssyndrom (CFS) liknar de
vid magnesiumbrist (R).

Studier där forskare undersökte magnesiumnivåerna hos CFS/ME patienter, framkom det att alla patienterna hade låga nivåer av magnesium. Majoriteten av magnesium finns i vävnad och inte blodet, vilket indikerar att dessa patienter hade mycket låga nivåer av magnesium (R).

Forskarna följde upp resultaten och gjorde en ny studie där 15 av CFS/ME patienterna fick tillskott av magnesium och 17 st fick placebo. Resultatet visar att 80%, majoriteten av de som fick magnesiumtillskott, fick förbättrade symptom (R).

Studier visar att magnesium spelar en roll vid CFS. Patienter som fick tillskott av magnesium, upplevde att energinnivåer, mental hälsa och smärta förbättrades (R), (R).

Det finns forskning som bevisar att magnesiumbrist orsakar störningar i både det humorala immunsystemet (den del av immunförsvaret som tillverkar
antikroppar för att stoppa och eliminera infektioner) (R) och det cellförmedlade immunförsvaret, vilket har identifierats hos CFS och ME. Magnesium har föreslagits som behandling för att kontrollera sjukdomar hos immunförsvaret (R).

Magnesiumbrist eller en enorm åtgång av magnesium vid CFS, kan bero på patogena faktorer, menar Mildred Seelig professor i nutrition vid School of Public Health, University of North Carolina School of Medicine (R).

Magnesium har föreslagits som behandling för att dämpa överaktiva NMDA receptorer. De är receptorer för neurotransmittorn glutamat (R). NMDA receptorer är viktiga för minne, inlärning och synapsernas* aktivitet (R).

*En struktur som tillåter nervceller att kommunicera med varandra  (R).

För mycket eller för lite glutamat kan orsaka överaktivering av glutamatreceptorer (R). Överaktivering av NMDA kan leda till excitotoxicitet, (glutamatinducerad celldöd) (R) vilket är kopplat till många neurologiska sjukdomstillstånd (R), (R).

Det finns också forskning som visar att fria radikaler har påverkat hjärnan vid CFS (R). Magnesium fungerar som en antioxidant mot fria radikaler och oxidativ stress (R) och kan tillsammans med antioxidanter vara betydande vid behandling för CFS (R).

Dr. Martin Pall menar att överaktiva NMDA receptorer bidrar till oxidativ stress och är en orsak till CFS/ME. De skapar då cellskador, inflammation, ett överaktivt nervsystem och sänker produktionen av ATP. Dr. Pall menar att magnesium kan vara värdefull för att förhindra överaktivitet hos NMDA receptorer och motverka kronisk oxidativ stress (R).

3) Depression

Magnesium finns i flera hormoner, enzymer, neurotransmittorer och påverkar de kemiska reaktioner som är kopplade till depression. Magnesiumbrist och depression är relaterade till systemisk inflammation (R).

Studier visar att möss som fick gå på en diet med låg nivå av magnesium på enbart 10% av RDI, fick ett depressivt beteende (R).

Låga nivåer av magnesium har kopplats till ökade depressiva symptom hos olika åldersgrupper (R).

Allvarlig depression menar forskare kan vara kopplat till brister på magnesium  (R).

Symptom vid depression, förlossningsdepression, pms och kroniskt trötthetssyndrom förbättrades vid intag av magnesiumtillskott (R).

Tillskott av magnesiumsulfat hos råttor med allvarlig hjänskada minskade posttraumatisk depression (R).

En kombinationsbehandling av magnesiumsalt och antidepressiva mediciner, gav en synergieffekt med positiva resultat mot depression (R).

Studier av magnesiumtillskott visar att magnesium förbättrar depression, ångest, och sömn inom en vecka. I en studie framkommer det även att intag av låga nivåer av magnesium hos äldre vuxna, verkar skydda mot depression (R).

4) Ångest och tvångssyndrom

Magnesium i kombination med andra mineraler, vitaminer, och örtextrakt är effektiv behandling av ångest och ångestrelaterade sjukdomar, enligt forskning (R).

Magnesium hjälper till att lugna HPA axeln, (CRH, ACTH, Cortisol) hormonkörtlar och hormoner som reglerar kroppens stressrespons (R).

Magnesium i kombination med vitamin B6 förbättrar PMS hos kvinnor (R).

Magnesiumbrist ökade ångestrelaterat beteende hos möss, visar en studie (R).

Patienter med tvångssyndrom (OCD) visade sig ha lägre nivåer av magnesium, enligt forskning (R).

Magnesium kan motverka ångest genom att blockera NMDA, receptorer för glutamat. De kan vid överaktivering leda till neurologiska sjukdomstillstånd (R).

5) Inflammation

I en studie av gravida kvinnor minskade magnesiumsulfat de inflammatoriska cytokinerna TNF (tumörnekrosfaktor) och Interleukin 6 (IL-6), små proteiner som ger signaler till cellerna vid inflammation och infektion och reglerar immunsystemet. Även hos fostret minskade monocyternas produktion av TNF-α och IL-6 (R).

Magnesium spelar en viktig roll för att reglera NF-κB, ett proteinkomplex som orsakar inflammation (R) och sänka andra inflammationsskapande ämnen (R), (R).
Ett lågt intag av magnesium är kopplat till kronisk inflammation, vilket är en av orsakerna till åldrande, fetma, och kroniska sjukdomar (RRR).

En studie visar att barn med låga magnesiumnivåer i blodet, hade de högsta nivåerna av den inflammatoriska markören CRP, (snabb-sänka) ett reaktivt protein
som stiger vid inflammation (R). Barnen hade också högre blodsocker, insulin och triglyceridnivåer (R).

Forskning visar också att tillskott av magnesium kan minska CRP och andra inflammationsmarkörer, hos äldre vuxna, överviktiga personer och individer med prediabetes (dysglykemi) (RRR).