Rådgivning Fraktfritt över 600 kr inom Sverige
Snabb leverans Valbara fraktsätt

Rådgivning - Fraktfritt från 600 kr inom Sverige - Snabb leverans

Under september och oktober kan leveranserna av dina ordrar dröja något längre än vanligt på grund av företagsflytt. Vi ber om ursäkt för besväret. Tack för din förståelse!

Fakta & forskning

L-glutamin för mage, energi och immunförsvar

Aminosyran L-glutamin är den av alla fria aminosyror som det finns mest av i kroppen och blodet (R). Men vid långvarig stress, trauma, eller fysisk påfrestning förbrukas L-glutamin, vilket kan leda till brist (R), (R). L-glutamin har många viktiga funktioner i vår kropp och kan både ge oss energi, hjälpa till att läka tarmen och stödja immunförsvaret att skydda oss mot infektioner.

Den högsta koncentrationen av glutamin finns i skelettmuskeln, hjärnan, levern och magen. Skelettmuskler innehåller ca 60 procent glutamin av det totala kroppsförrådet (R). L-glutamin framställs ur glutaminsyra och ammoniak (R).

L-Glutamin bidrar till produktionen av andra aminosyror, glukos, nukleotider, proteiner och den avgiftande aminosyran glutation (R). L-glutamin är inte en essentiell aminosyra.

Men när kroppen utsätts för stress i olika former frisätts hormonet kortisol. Det sänker nivåerna av L-glutamin i kroppen, vilket leder till brist (R). L-Glutamin stimulerar även produktionen av L-citrulin och L-glycin och är kvävebärande (R).

Mage-tarm

L-glutamin är viktig för tarmsystemet och bidrar till en friskare tarmflora (R). Den är den främsta energikällan för tunntarmens enterocyter, lymfocyter, makrofager, och fibroplaster (R).

L-glutamin är tillsammans med glutamat och aspartat viktigt bränsle för cellerna i tunntarmen (R). Den är näring och energi för colonocyterna i tjock-tarmen, samt  motarbetar spridning av negativa bakterier från tjocktarmen till andra områden. L-glutamin hjälper även matsmältningen och celltillväxten i magsäcken (R).

L-glutamin hjälper till att förbättra IBS och diarré genom att balansera slemhinnan i tarmen och skapa normala tarmrörelser (R). En studie visar att L-glutamin normaliserar effekterna av TH2 immunförsvaret som stimulerar inflammatoriska cytokiner (R). Det visar att L-glutamin minskar inflammation i tarmen och kan hjälpa till att läka tarmen vid matöverkänslighet (R).

Då L-glutamin är viktig näring för tarmarna och har förmåga att bygga upp och reparera vävnad, är L-glutamin mycket fördelaktig för personer som lider av IBS, IBD, läckande tarm och autoimmuna sjukdomar (R).

Med sina läkande egenskaper förebygger och motverkar L-glutamin läckande tarm. L-glutamin hjälper också till att bevara tarmludd, både i mängd och höjd. Djurstudier visar att intag av L-glutamin motverkar läckande tarm vid strålbehandling (R).

Vid kemoterapi ökar också tarmpermeabilitet, enligt studier.(R). Patienter med bröstcancer, som fick tillskott av L-glutamin 12 dagar inför kemoterapi, fick tydlig minskning av läckande tarm (R), (R).

Träning skapar oxidativ stress i kroppen vilket försämrar ytskiktet i mag-tarmkanalen (R). Studier visar att L-glutamin förhindrar läckande tarm vid långvarig konditionsträning (R).

Energi för hjärna, celler och muskler

L-Glutamin är en viktig energikälla för olika typer av celler (R). L-glutamin är den enda aminosyra som lätt passerar igenom barriären mellan blod och hjärna. Den omvandlas därefter till L-glutaminsyra, (glutamat), som fungerar som reservnäring till hjärnan.

Hjärnan kan bara lagra små mängder av glukos och är mycket beroende av andra reserver som L-glutamin (R).

När stress uppstår i ämnesomsättningen frigörs L-glutamin i blodet och transporteras till vävnad som är i behov av L-glutamin. Vid längre fysisk aktivitet kan minskar L-glutamin i kroppen. Det beror troligen på att levern använder L-glutamin för att tillverka glukos, för att bygga mer protein och att basa kroppen från den syra som bildas av koldioxid vid fysisk aktivitet (R).

Forskning visar att L-glutamin bidrar till att öka förbränningen och muskelmassan efter träning, samt bidrar till viktnedgång (R), (R).

L-glutamin tillför energi och hjälper att minska insulinnivåerna och stabilisera blodsockret. Det gör att kroppen använder mindre muskelmassa för att upprätthålla blodsockret och insulinkänsligheten i cellerna. 

Studier visar även att L-glutamin förbättrar hjärt-kärlhälsan och kropps-fysiken hos typ-2 diabetes patienter (R),(R).

L-glutamin är viktigt för hjärnhälsan, då den kan omvandlas i kroppen till aminosyran och neurotransmittorn glutamat (R). Glutamat är ett stimulerande ämne som är viktigt för hjärnans funktion, (R), (R) energiproduktionen i cellerna, och proteinomsättningen bl.a. (R),(R). Det är viktigt för hjärnhälsan att glutamin-glutamat cykeln är i balans.

Glutamat är skadligt för hälsan i för stora mängder och kan ledda till neurologiska och kognitiva skador, mani
och epilepsi bl.a. (R). Forskning visar att obalans i L-glutamin-glutamat cykeln kan resultera olika sorters hjärnsjukdomar som Reye’s Syndrome, epilepsi, bipolär sjukdom, schizofreni, ångest, depression och alkohol beroende (R).

För att glutamat ska vara i rätt balans, omvandlas också glutamat till aminosyran GABA, som är en förhindrande och lugnande neurotransmittor. GABA balanserar och dämpar glutamat (R). GABA påverkar hjärnvågorna och motverkar ångest, förbättrar sömn och avslappning. GABA minskar överaktiviteten i hjärnan och ökar den känslomässiga intelligensen, empati, uppmärksamhet och fokus (R).

L-glutamin hjälper till att motverka att hjärnan åldras. Dysfunktion i mitokondrierna kan orsaka att abnorma mängder glutamat ökar, vilket kan skapa hjärnsjukdomar.(R).

Immunsystem

En av de viktigaste funktionerna hos L-glutamin, är kopplat till immunsystemet. Immunceller som lymfocyter, makrofager och neutrofiler är beroende av L-glutamin (R). L-glutamin stärker kroppens försvar genom att föröka vita blodkroppar och att hjälpa immunceller att eliminera bakterier. (R).

I studier av patienter med systemisk inflammationssjukdom, ökade tillskott av L-glutamin, B och T lymfocyter och minskade inflammation (R).

Flera studier visar att tillskott av L-glutamin hjälper immunförsvarets bakterier att skydda kroppen mot infektioner vid operationer och sårläkning. (R), (R), (R), (R).

L-glutamin ökar antoxidantstatusen i kroppen och ökar leverns funktion, enligt studier där patienter intog tillskott av L-glutamin en vecka innan operation (R).

Vid skador, infektioner, cancerbehandling och operationer, sker en större påfrestning på immunförsvaret. Det påverkar nivåerna av l-glutamin och brist kan uppstå [R]. Därför kan tillskott av L-glutamin vid sådana situationer påverka kroppens läkning positivt (R).

Kroppens rening och reglerar syra-basbalans

L-glutamin hjälper till att rensa ut ammoniak ur kroppen. L-glutamin kan plocka upp ammoniak i det centrala nervsystemet och föra det till njurarna för deaminering.

Ammoniak är ett giftigt ämne som bildas i hela kroppen, genom nedbrytning av proteiner och andra ämnen som innehåller kväve (R), (R). Ammoniak är även en restprodukt vid träning. I ett flertal reaktionssteg omvandlas tillslut ammoniak till urea, som utsöndras via njurarna och urinen.

L-glutamin är även viktig för reglering av syra-basbalansen. Den hjälper njurarna att utsöndra överskottssyror och förebygger därmed acidos (syraförgiftning) (R).

L-glutamin är särkilt lämplig vid mag-tarmproblem, trötthet och vid konditionsträning. Vid öm mage kan L-glutamin användas för att mildra symptom. L-glutamin kan användas vid utmattning och lågt blodsocker. Efter ett konditionspass kan L-glutamin hjälpa kroppen att återfå energin.