Rådgivning Fraktfritt över 600 kr inom Sverige
Snabb leverans

Rådgivning - Fraktfritt från 600 kr inom Sverige - Snabb leverans

Fakta & forskning

Ny forskning: Tillskott av DAO enzym hjälper tarmslemhinnan att läka vid histaminintolerans

En ny forskningsstudie visar att enzymet DAO kan hjälpa tarmslemhinnan att läka och öka kroppens egen förutsättning att producera DAO. Enzymet som intas före måltider minskar också markant symtomen orsakade av histaminintolerans.

Syftet med forskningsstudien

I den här öppna kliniska pilotstudien undersökte forskare hur enzymet DAO påverkar olika sorters symptom som relateras till histaminintolerans. 

DAO-enzymet anses vara det främsta enzymet för att bryta ner histamin i tarmsystemet. Det framställs av apikala enterocyter som finns i tarmluddet och utsöndras från mukosan (Wollin et al., 1988). 

Forskare tror att histaminintolerans (HIT) är orsakat av en för hög mängd histamin eller andra biogena aminer i kroppen, samt att deras nedbrytning är förhindrad eller störd.

Höga mängder histamin i kroppen kan ge symptom från mage-tarm, luftvägar, hud och hjärta-kärl.Det tror forskarnaberor på den minskade aktiviteten av enzymet DAO.

HIT-symptom som undersöktes

Dessa symptom är vanliga vid HIT och användes för att undersöka vilken inverkan DAO har på dem:

 • Mag-tarmsymptom 
 • Magsmärta 
 • Kolik
 • Uppsvälldhet 
 • Diarré
 • Förstoppning 
 • Illamående
 • Uppstötningar 
 • Uppkastningar
 • Mättnad efter måltid 
 • Dysmenorré (mensvärk)
 • Hjärta och kärl
 • Huvudvärk och migrän
 • Yrsel
 • Hjärtklappning och kollaps
 • Andningssymptom
 • Rinnande näsa
 • Nästäppa 
 • Nysningar
 • Astma
 • Hudsymptom
 • Klåda
 • Nässelutslag
 • Rodnad
 • Svullnad
 • Röda ögonlock

Studiens utformning

I studien deltog 28 testpersoner som var diagnostiserade med HIT. Under fyra veckor fick testpersonerna ta tillskott av DAO i form av DAOSIN, innan måltider. 

Efter det följde en period på fyra veckor då testpersonerna inte skulle ta tillskott av DAOSIN. 

Patienterna fick instruktionen att inte ändra sin kost eller medicinering under de åtta veckor som studien pågick.

Forskarna använde ett frågeformulär med 22 kända symptom vid HIT för att bedöma patienternas upplevda symptom före och under studien. 

Symptomen delades in i fyra kategorier efter svårighetsgrad, från 0 (inga symptom) till 5 (väldigt svåra symptom). 

Symptomen efter intag av DAOSIN dokumenterades. Mätningar av DAO i serum och mätningar av histamin i plasma dokumenterades också vid varje besök, med två veckors intervaller.

Resultat

Alla 22 symptomen, från mage-tarm, hjärta och kärl, samt andnings-och hudbesvär minskade betydligt vid tillskott av DAO från besök ett till tre. (Wilcoxon p \ 0.0001; Dunn p \ 0.001). 

Under uppföljningsperioden från besök tre till fem, ökade symptomen. Men vid besök fem, var symptomen fortfarande betydligt lägre än vid besök ett (Wilcoxon p = 0.0008; Dunn p \ 0.01) (Wilcoxon p = 0.0004).

Intensitet hos varje symptomminskade också vid intag av DAO. Efter uppföljningsperioden återkom inte symptomen till denintensitet de hade vid besök ett. 

Under tidenDAO intogsökade DAO i serumlite hos 60,7% av patienterna (Wilcoxon   p = 0.2918), och DAO ökade igen under uppföljningsperioden (Wilcoxon p = 0.346). Histaminvärdena i plasma var oförändrade under studien.

Före den här studien klagade 79% av patienterna på postprandiell mättnad (den övermättnad man kan få till nästa måltid) och 68% på svullnad och magsmärtor.

Efter fyra veckor med intag av DAO, hade dessa symptom signifikant minskat, till 43% för postprandiell mättnad, 50% för uppsvälldhet och så lågt som 25% för magsmärtor. 

Genom studien har man kunnat se en mindre ökning av DAO-värden i serum på grund av tillskott av DAO.

Forskarnas slutsats

Forskarna har i studien visat att tillskott av enzymet DAO före måltider kan hjälpa till att minska symtomen och intensiteten av dem vid histaminintolerans.

Forskarna gjorde en intressant upptäckt att symptomen vid slutet av studien inte nådde samma nivå av svårighetsgrad som i början.

Forskarna spekulerar i om orsaken kan vara att en lättare läkning av mukosan i tarmen har skett på grund av intag av DAO. 

Tillskott av enzymet DAO motverkar symptom vid histaminintolerans och biogena aminer. 

Tillskottet ger också indikation på en läkning av mukosan i tarmen. Läkningen av tarmen ökar i sin tur kroppens egen förutsättning att producera mer av enzymet DAO.