Prov histaminintolerans - Nya mätvärden


Diaminoxidas (DAO)
 

Går det att mäta histamintolerans? 
Ja, det finns prov att ta om du misstänker att 
du har histaminintolerans. Provet är dock inte
helt tillförlitligt.


Kroppen producerar normalt ett enzym som heter
Diaminoxidas (DAO) vars främsta uppgift är att 
bryta ner histamin som finns naturligt i maten. 
Det finns fler enzym som bryter ner histamin, 
men DAO är det enda som sjukvården kan mäta. 


Genom ett blodprov kan man mäta aktiviteten
av det DAO som finns i blodet. 


DAO är en viktig markör, men man kan ha stora 
problem med histamin trots att provet visar en
normal DAO-nivå. Ofta handlar det då om att man
är genetiskt särskilt känslig för histamin. Man kan 
också ha låga DAO-värden och inte reagera på
histaminrik mat på grund av genetiska faktorer.


Om man reagerar mot histamin i maten kan det
också röra sig om att HNMT-enzymet (histamin-
N-metyltrans-feras) inte fungerar tillfredsställande.


Man kan också ha problem med histaminfrisättning 
(mastcellsaktivitet) snarare än nedbrytning av
histamin. DAO-aktiviteten är inte heller konstant.
Om nivåerna är höga vid ett provtillfälle kan det
ändå vara så att nivåerna är lägre vid ett annat 
provtillfälle.


Det kan ändå vara värt att ta ett DAO-prov eftersom 
det är det enda provet på histaminintolerans som kan
tas i Sverige. DAO-prov kan göras på vårdcentral
eller vårdmottagning. Analyserna av proverna görs 
enbart på Sahlgrenska i Göteborg.


Ett annat snabbare sätt är att du testar DAOSiN 
under en tid. Blir din hälsa bättre är det sannolikt
att du lider av histaminintolerans och att du då
kan ha stor nytta av DAOSiN i framtiden. 


Nya mätvärden för DAO-prover


Referensvärden som anger DAO-aktiviteten i blodprovet
anges nu i  U/mL (tidigare i HDU/mL ).De nya mätvärdena tolkas ofta på en skala där: 
1-3 är kraftigt nedsatt nedbrytningsaktivitet, 
4-6 är måttligt nedsatt nedbrytningsaktivitet 
7-9 är lätt påverkad nedbrytningsaktivitet.Gränsen för vad som anses vara nedsatt enzymaktivitet 
har sänkts. Enligt tidigare referensvärden indikerade under 
80 på nedsatt histaminnedbrytningsaktivitet och under 
40 starkt nedsatt. Nu går gränsen för nedsatt histamin-
nedbrytningsaktivitet vid 68 HDU/mL.För att jämföra provresultat av det gamla värdet, 
med det nya mätvärdet, kan man beräkna enligt följande:

HDU/mL (gamla mätvärdet) = U/mL (nya mätvärdet) * 4,5 + 23.

Brytpunkten för nedsatt histaminnedbrytning är 10 U/mL.

10 x 4,5 + 23 = 68 HDU/mL På det här viset kan du räkna ut det gamla mätvärdet 
och jämföra det med det nya.

DAO-prov kan göras på vårdcentral eller vårdmottagning.
Misstänker du histaminintolerans kan det vara bra att 
konsultera läkare.

Läs mer om mat som innehåller histamin 
eller frisätter 
histamin i kroppen.