Varför är kalium livsviktigt för din kropp?

Uppskattad lästid: 3.5 minuter
 

 

Kalium är en livsviktig mineral som behövs för att alla dina celler
ska fungera. Dina nervceller är speciellt beroende av kalium. (R
Kalium motverkar hjärt-kärlproblem och är viktig för energiprod-
uktionen, blodsockret, nerverna och musklernas funktion. 
Kalium
är betydande för benstommen, tarmfunktionen 
och njurarna bland
annat. Som en av de mest förekommande 
mineralerna i kroppen 
spelar kalium 
mycket en viktig roll för 
din hälsa.

 

1) Den viktiga kalium-

och natrium balansen

 

För att cellerna ska fungera korrekt behöver det vara mest 
kalium på insidan av cellen. Ca 98 % av kaliumet i kroppen 
finns i cellen. De resterande 2 % finns utanför cellen och 
behövs för att sköta spänningen mellan utsidan och insidan 
av cellen. (R), (R)

 

Natrium påverkar hur mycket kalium som finns på insidan
av cellen och kalium påverkar mängden natrium i kroppen.
De har ett nära samarbete som har en stor betydelse för
kroppens vätskebalans, näringsstatus och hjärtfunktion.
(R*328-329) 

 

Kalium och natrium är de främsta elektrolyterna i kroppen
som sköter hur mycket vatten som ska hållas kvar i kroppen.
Deras samspel sköter utrensning av slaggprodukter och tillför
näring in i cellen. (R*328-329) 

 

Balansen av kalium regleras av njurarna. Njurarna spar eller
utsöndrar kalium via urinen för att skapa rätt kalium-natrium-
balans. (R* 328-329) Mängden kalium på olika sidor om cell-
membranet sköts av enzymet Na-K-ATPas som aktiverar Kalium
-natriumpumpen som för in kalium i cellen och för ut natrium
ur cellen. (R) (R).

 

  

 

Stress påverkar kalium- 
och natriumbalansen

 

Kroppen använder utbytet mellan kalium och natrium vid
stress för att tillföra extra näringsämnen i kroppen så att
den klarar av stressen. (R*328-329) 

 

Vid stress utsöndras bland annat hormonerna kortisol och
aldosteron från binjurarna. Kortisol gör kroppen alert och
aktiv. Aldosteron används för att höja blodtrycket då mer
näring behöver användas i kroppen. (R*328-329)

 

Aldosteron höjer blodtrycket genom att ändra kalium- och
natriumbalansen. Då förs kalium och vatten ut ur kroppen för
att spara på natrium och blodtrycket höjs. Fler ämnen omsätts
då i kroppen. Men det leder så småningom till uttorkning, törst 
och trötthet och så småningom utmattning. (R*328-329)

 

2) Nära samverkan med andra mineraler 
och aminosyror

 

Kalium har en nära samverkan med andra mineraler.
De fungerar i synergi med varandra. 

 
 • Magnesium hjälper till att hålla kvar kalium
  i cellen.

 • Kalium och magnesium påverkar hur mycket
  kalcium som ska tas upp i vävnaden. 
 • Natrium, kalcium och magnesium och både
  främjar och motverkar varandras upptag.

 • Vid högre intag av någon av dem kan det
  vara viktigt att också balansera dessa övriga
  mineraler. 

 • Kalium påverkar också hur kroppen använder
  aminosyror. Brist på kalium kan göra att amino-
  syrorna inte omsätts som de ska.

  (R*)

 

3) Hjärt-kärlproblem
och blodtrycket
 

 

Högt blodtryck

 

Kalium reglerar rytmen och aktiviteten hos hjärtat. (R*329)
Balansen mellan kalium och natrium är viktig för att undvika
hjärt-kärlsjukdomar. (R)

 

Högt blodtryck är en stor riskfaktor för hjärtsjukdom och 
stroke. (R) Kalium kan sänka blodtrycket hos personer som 
har högt blodtryck. (R),(R),(R),(R* 329) Studier visar att 
kalium effektivt sänkte blodtrycket hos personer med högt 
blodtryck som åt mycket salt. (R),(R)

 

En kost rik på kalium kan sänka blodtrycket och minska
risken för kranskärlssjukdom och stroke. (R,(R),(R* 329)

 

Forskning visar att ett ökat intag av kalium genom kosten
kan minska behovet av blodtryckssänkande medel vid 
Primär hypertoni – högt blodtryck. (R)

 

Hjärt-kärlsjukdomar

 

Kalium minskar risken för hjärtflimmer, hjärtsvikt, hjärt-
kammarförstoring och dödsfall. (R),(R)

 

Studier visar att kalium minskar risken för att drabbas av
stroke. (R), (R) Kalium är viktigt för att hjärtrytmen ska
upprätthållas och att hjärtskador ska undvikas. (R* 329) 

 

Flera studier på människor och djur visar att ett ökat intag 
av kalium skyddar mot hjärt-kärlsjukdom. (R),(R)

 

 

4) Producerar energi

 

Kalium hjälper till att frigöra insulin och omvandla glukos
till glykogen, samt bilda energi i form av ATP (adenosin-
trifosfat). (R) Insulin bidrar i sin tur till att kalium förs
in i cellen. (R* 238-329)

 

Kalium främjar också utsöndring av hormoner. Ett högre
intag av kalium leder till en ökad produktion och utsöndring
av kortisol, som hjälper kroppen att orka med vid stressiga
situationer och att komma upp på morgonen. (R),(R*329)

 

 

5) Blodsocker

 

Kalium påverkar insulin som reglerar blodsockret. Vid
kaliumbrist frigörs inte insulin och sockret omvandlas
inte till energi utan lagras i form av glykogen i levern,
vilket leder till hypoglykemi - lågt blodsocker. 
(R* 238-329)

 

Kalium behövs för utsöndringen av insulin från buk-
spottskörtelns celler. Vid för låga nivåer av kalium
försämras sekretionen av insulin och det kan leda till
glukosintolerans. (R),(R),(R),(R),(R).

 

Flera studier har visat ett samband mellan låga nivåer 
av kalium i kroppen och ökad blodsockerhalt vid fasta, 
typ 2 diabetes och insulinresistens (då kroppens celler 
reagerar sämre på insulin och det leder till minskat upp-
tag av socker från blodet). (R),(R),(R),(R),(R),(R),(R)

 

 

6) Basgör kroppen 

 

Kalium är basgörande och motverkar ett sur miljö i 
kroppen som kan orsakas av att äta en typisk väster-
ländsk diet, som består av mycket kött, socker, mjölk-
produkter och processad mat. (R),(R),(R),(R)

 

Kalium hjälper njurarna att hantera syra/basbalansen 
och skyddar kroppens organ och vävnader från att bli 
överssyrade. (R*329) 

 

Kalium är viktig för muskler och skelett på grund av
sin basgörande effekt och koppling till kalcium. Här kan
du läsa mer om varför kalium är så vikig för skelett och
muskler.

 

 

 

7) Betydande för tarmsystemet

 

Kalium hjälper till att vidarebefordra signaler från hjärnan 
till muskler som finns i tarmsystemet. Musklerna stimulerar 
sammandragningar som hjälper matsmältningssystemet 
att massera födan som att den lättare kan brytas ner. (R)

 

Har du för lite kalium kan hjärnan inte skicka signalerna 
lika effektivt. Då kan muskelrörelserna bli svagare och lång-
sammare. Det kan leda till att maten bryts inte ner som den
ska och du kan drabbas av uppblåsthet och förstoppning. (R)

 

 Brist på kalium 

 

En kosthållning med för lite grönsaker och frukt och ett
intag av för mycket halv/och helfabrikat samt mat som
innehåller för mycket salt ger kaliumbrist. Kaffe som är
vätskedrivande gör att kalium minskar i kroppen. (R), 
(R*328-330)

 

 
 

*R - Näringsmedicinska Uppslagsboken, Wilhelmsson Peter, 2007, Örtagårdens bokförlag