L-Teanin och Magnesium vid stress


Vid stress förbrukas fler viktiga mineraler, vita-
miner och
näringsämnen. Därför kan kroppen
behöva extra stöd
under stressig perioder.

Både L-Teanin och Magnesium är användbara
för att hjälpa
din kropp att slappna av vid stress.

Samtidigt bidrar L-Teanin
till bättre koncentration
och ökad sömnkvalitet. Magnesium
tillför energi
till din kropp och hjälper den dessutom att
återhämta sig.

Genom att kombinera dessa två kan du
hjälpa din hälsa när du utsätts för stress.

L-Teanin är en aminosyra som främst finns i teblad

och fungi (R) och framförallt känd för att förbättra
kognitiva funktioner (R).

L-Teanin förbättrar humör och sänker stress-
nivåerna
och skyddar hjärna och hjärta (R).

Magnesium är en livsviktig mineral som påverkar
en mängd enzymer och biokemiska reaktioner
i din kropp (R*).

Dämpar stressreaktioner
och minskar ångest

L-Teanin har stor betydelse i tillverkningen av
GABA, 
en hämmande neurotransmittor, som
lugnar kroppen och ökar ditt välbefinnandet.
(R*).

Studier visar att L-Teanin minskar stresssymptom,

samt sänker hjärtfrekvenser och blodtrycket (RR2).
L - Teanin minskar ångestsymptom och ökar

avslappningen (R), (RR2).

En studie visar att intag av L-Teanin under 8
veckor
hjälper vid depressiva symptom, ångest,
sömn
svårigheter och kognitiva försämringar hos
patienter med depressiva sjukdomar (R).

Magnesium bidrar till balans i hjärnan (R*).
Enligt forskare, minskar magnesium ångest
och ångestrelaterade
sjukdomar, speciellt
kombinerat med vitaminer
och mineraler (R).

Magnesium är viktig för hypofysens funktion
och fungerar som ett lugnande medel, samt
motverkar överstimulerande effekter
från
binjurarna (R*).


Magnesium hjälper till att dämpa HPA axeln
(CRH, ACTH, kortisol) (R), vilket kan vara
överaktivt vid stress (R).

Den kan också blockera
NMDA receptorer,
som i vid överaktivering
kan leda till
neurologiska obalanser.
Magnesium
motverkar på så vis ångest (R).


Magnesium spelar en roll för många enzymer,
hormoner och neurotransmittorer som rör de
kemiska reaktioner, vilka påverkar depression (R).

Tillskott av magnesium har lett till förbättring
vid olika former av depression, pms och
kronisk trötthet (R).

Låga nivåer av magnesium har visat sig
genom depressiva symptom (R).

Skyddar hjärta
och blodkärl


L-Teanin förbättrar funktionen hos blodkärlen
genom att öka 
produktionen av kväveoxid (RR2).

L-Teanin minskar högt blodtryck, enligt
studier på möss (RR2).

Den förhindrar också lipidperoxidering hos
LDL kolesterol, 
vilket minskar risken att
artärerna förhårdnas (R).

Magnesium reglerar blodtrycket och kan
sänka högt blodtryck (R,R,R*). Magnesium
är viktig för hjärtat, blodcirkulationen
(R*) och motverkar hjärtstopp (R,R).

Förbättrar sömn
och
avslappning


L-Teanin förbättrar sömnen med färre upp-
vaknanden under natten, visar studier av
personer med ADHD (R).

Magnesium har en avslappnande effekt på
musklerna och bidrar till en högre kvalitet på
sömnen (R*).

Studier visar att magnesium effektiviserar
sömnen, ökar sovtid och minskar insomningstiden,
samt uppvaknanden tidigt på morgonen (R).

Ger energi och skärpa

L-Teanin skapar alfa-vågor i hjärnan, som ger ett
vaket men avslappnat tillstånd (R*). L-Teanin bidrar
till klarare tankar och skyddar också kroppen mot
stressens effekter (R*).

L-Teanin hjälper till att förbättra minne och upp-
märksamhet (R,R,R). Studier visar att L-Teanin
och grönt te förbättrar minne och fokus vid
kognitiva försämringar (R). L-Teanin förbättrar
reaktionsförmågan (R).

Stresshormoner minskar magnesium i vävnader (R).
Magnesium är inblandad i alla reaktioner i kroppen
som skapar eller frigör energi (R*) Magnesium är
mycket viktig för mitokondrierna, cellernas kraftverk.
Magnesium bidrar till omsättningen av ATP och lagrar
energi (R). Magnesium är involverad i kroppens
proteinsyntes och DNA-produktion (R*).

En studie visar att en stor del av patienter med
kronisktrötthetssyndrom har magnesiumbrist (R).
Vid behandling med magnesium hos patienter med
kroniskttrötthetssyndrom och magnesiumbrist,
förbättrades patienternas mående och de fick
ökad energi (R).

Magnesium kan förbättra inlärning och neurlogiska
funktioner visar olika studier av möss (R,R).

Magnesium is behövs för att musklerna ska fungera
optimalt, vid fysisk aktivitet och vila (R). Magnesium
förbättrar också den fysiska prestationsförmågan (R).
Magnesium motverkar muskelkramper (R*),
huvudvärk och migrän (R,R).

Många studier visar att L-Teanin och magnesium,
dessa två naturliga ämnen, kan göra mycket
gott för din kropp och motverka stressens
negativa effekter.

L-Teanin BioMagnesium Plus
- pH neutral 90
Till produkt Till produkt 

 

 

 

 

 

R*
Wihelmsson Peter, Näringsmedicinska
Uppslagsboken, 2007, Örtagårdens bokförlag.
s.402-403.