Därför kan L-Teanin och Magnesium vara bra vid stress

 

När vi är stressade förbrukars bland annat mineralen
magnesium för att kroppen ska kunna hantera påfrest-
ningar. 
Vid stress gör adrenalinet att hjärtat pumpar
snabbare, blodtrycket går upp, att kärlen 
och musklerna
drar ihop sig. 
Denna funktion kräver höga mängder
magnesium 
för att kroppen ska fungera. (R)

Flera forskningsstudier pekar på att Magnesium och 
aminosyran L-Teanin har flera hälsoegenskaper som
kan vara bra för kroppen vid stress, dålig sömn, ångest
och oro. 

 

L-Teanin:

 
 • Lugnar ner hjärnan och kroppen
 • Bidrar till psykiskt välbefinnande
 • Kan bidra till förbättrad sömnkvalitén
 • Främjar koncentrationen och tankeverksamheten
 • Bidrar till att skydda hjärtat

(R)

 

Magnesium:

 
 • Tillför energi 
 • Bidrar till att motverkar kronisk trötthet
 • Påverkar närmare 300 enzymer i kroppen
 • Påverkar bikokemiska rekationer i kroppen
 • Får musklerna att slappna av
 • Gör att kroppen återhämtar sig
 • Motverkar huvudvärk och migrän

(R*), (R) 

 

Stressreaktioner 

 

Studier visar att L-Teanin minskar stresssymptom, 
samt sänker hjärtfrekvenser och blodtrycket. (R),(R)

 

Magnesium har en lugnande inverkan på hypofysens
funktion och kan 
bidra till till att motverka överstimu-
lerande effekter 
från binjurarna. (R*)

 

Magnesium kan bidra till att dämpa HPA axeln (CRH,
ACTH, kortisol) (R), vilken kan vara 
överaktiv vid
stress. (R)

 

Forskning visar att stresshormoner minskar
magnesium i vävnaden. (R)

 

Ångest

 

Forskning visar att L-Teanin kan reducera ång-
estsymptom och ökar avslappningen i kroppen.
(R),(R),(R)

 

En studie visar att intag av L-Teanin under 8 
veckor 
hjälpte vid depressiva symptom, ångest, 
sömn
svårigheter och kognitiva försämringar hos 
patienter med depressionssjukdomar. (R)

 

L-Teanin är viktig för tillverkningen av GABA, 

en hämmande neurotransmittor, som lugnar
kroppen och ökar ditt välbefinnandet. (R*)

 

Magnesium bidrar till balans i hjärnan. (R*).
Enligt forskare, minskar magnesium ångest 
och ångestrelaterade 
sjukdomar, speciellt 
kombinerat med vitaminer 
och mineraler. (R)

 

Magnesium kan också blockera NMDA recep-
torer, som vid överaktivering 
kan leda till 
neurologiska obalanser. 
Magnesium kan på 
det viset bidra till att minska ångest. (R)

 

Magnesium spelar en stor roll för många 
enzymer, hormoner och neurotransmittorer 
som påverkar de kemiska reaktioner invol-
verade i depression. (R)

 

Forskning pekar på att tillskott av magnesium
kan bidra till ett förbättrat mående vid olika
former av depression, PMS och kronisk trötthet.
(
R) 

 

Låga nivåer av magnesium kan yttra sig 
genom depressiva symptom, enligt studier.
(R)

 

Hjärta och blodkärl

 

Forskning visar att L-Teanin kan förbättra
funktionen hos blodkärlen genom att öka

produktionen av kväveoxid. (R),(R)

 

L-Teanin minskar högt blodtryck, enligt studier
gjorda 
på djur. (R),(R)

 

L-Teanin förhindrar också lipidperoxidering hos 
LDL kolesterol, 
vilket minskar risken att 
artärerna förhårdnas. (R)

 

Magnesium reglerar blodtrycket och kan sänka
högt blodtryck visar studier. (R),(R),(R*). Magn-
esium är viktig för hjärtat, blodcirkulationen (R*) 
och motverkar hjärtstopp. (R),(R)

 

Sömn och avslappning

 

L-Teanin förbättrar sömnen med färre upp-
vaknanden under natten, visar studier av 
personer med ADHD. (R)

 

Magnesium har en avslappnande effekt på 
musklerna och bidrar till en högre kvalitet på 
sömnen. (R*)

 

Studier visar att magnesium effektiviserar 
sömnen, ökar sovtid och minskar insomn-
ingstiden, samt uppvaknanden tidigt på 
morgonen. (R) 

 

Energi och skärpa

 

Hjärnan

L-Teanin skapar alfa-vågor i hjärnan, som ger
ett vaket men avslappnat tillstånd. (R*) L-Teanin
bidrar till klarare tankar och skyddar också kropp-
en mot stressens effekter. (R*)

 

L-Teanin kan enligt studier bidra till att förbättra
minne och uppmärksamhet. (R),(R),(R). Forskning
pekar på att L-Teanin och grönt te förbättrar minne
och fokus vid kognitiva försämringar (R).

 

Andra studier visar att L-Teanin kan påverka reaktions-
förmågan positivt. (R)

 

Magnesium kan förbättra inlärning och neuro-
logiska funktioner visar olika studier av möss (R),(R).

 

Kronisk trötthet och mitokondrierna

 

Magnesium är inblandad i alla reaktioner i kroppen 
som skapar eller frigör energi. (R*)

 

Magnesium är mycket viktig för mitokondrierna,
cellernas kraftverk. Magnesium bidrar till omsätt-
ningen av ATP och lagrar energi. (R

 

En studie visar att en stor del av patienter som lider 
av kronisk trötthetssyndrom även har magnesiumbr-
ist. (R)

 

Vid behandling med magnesium hos patienter med 
kroniskt trötthetssyndrom (CRF) och magnesium-
brist, förbättrades patienternas mående och de fick 
ökad energi. (R)

 

Muskler, kramper,
huvudvärk och migrän

Magnesium som är involverad i kroppens protein-
syntes och DNA-produktion (R*), behövs för att
musklerna ska fungera optimalt vid fysisk aktivitet
och vila. (R).

 

Forskning visar att Magnesium kan förbättra den
fysiska prestationsförmågan (R) och motverkar
muskelkramper (R*), huvudvärk och migrän.
(R),(R)

 

R* Wihelmsson Peter, Näringsmedicinska 

Uppslagsboken, 2007, Örtagårdens bokförlag.
s.402-403.