Därför är L-Teanin och Magnesium bra vid stress

 

När vi är stressade förbrukar kroppen flera viktiga 
mineraler och näringsämnen för att kunna hantera
påfrestningarna.

 

Kroppen hinner då inte producera ikapp vissa av
mineralerna och näringsämnena. Vi får också i oss
för lite av dessa genom ett normalt näringsintag.
Kroppen behöver då lugnas ner och få i sig extra
näring under stressig perioder. 

 

Aminosyran L-Teanin och mineralen Magnesium
kan du kombinera för att både lugna ner din kropp
vid stress och samtidigt ge dig energi och fokus. 

 

L-Teanin:

 
 • Lugnar ner hjärnan och kroppen
 • Förbättrar psykisk hälsa 
 • Förbättrar sömnkvalitén
 • Ökar koncentrationen
 • Ökar tankeverksamheten
 • Skyddar hjärtat

(R)

 

Magnesium:

 
 • Tillför energi 
 • Motverkar kronisk trötthet
 • Påverkar närmare 300 enzymer i kroppen
 • Påverkar bikokemiska rekationer i kroppen
 • Får musklerna att slappna av
 • Gör att kroppen återhämtar sig
 • Motverkar huvudvärk och migrän

(R*), (R) 

 

Motverkar stressreaktioner 

 

Studier visar att L-Teanin minskar stresssymptom, 
samt sänker hjärtfrekvenser och blodtrycket (RR2). 

 

Magnesium är viktig för hypofysens funktion 
och fungerar som ett lugnande medel, samt 
motverkar överstimulerande effekter 
från 
binjurarna (R*).

 

Magnesium hjälper till att dämpa HPA axeln 
(CRH, ACTH, kortisol) (R), vilket kan vara 
överaktivt vid stress (R).

 

Stresshormoner minskar magnesium i vävnaden (R). 

 

Minskar ångest

 

L - Teanin minskar ångestsymptom och ökar 
avslappningen (R), (RR2).

 

En studie visar att intag av L-Teanin under 8 
veckor 
hjälper vid depressiva symptom, ångest, 
sömn
svårigheter och kognitiva försämringar hos 
patienter med depressiva sjukdomar (R).

 

L-Teanin viktig för tillverkningen av GABA, 

en hämmande neurotransmittor, som lugnar
kroppen och ökar ditt välbefinnandet. (R*)

 

Magnesium bidrar till balans i hjärnan (R*).
Enligt forskare, minskar magnesium ångest 
och ångestrelaterade 
sjukdomar, speciellt 
kombinerat med vitaminer 
och mineraler (R).

 

Den kan också blockera NMDA receptorer, 
som i vid överaktivering 
kan leda till neuro-
logiska obalanser. 
Magnesium motverkar
på det viset ångest (R).

 

Magnesium spelar en stor roll för många 
enzymer, hormoner och neurotransmittorer 
som påverkar de kemiska reaktioner invol-
verade i depression (R). 

 

Tillskott av magnesium har lett till förbättring
vid olika former av depression, PMS och 
kronisk trötthet (R). 

 

Låga nivåer av magnesium har visat sig 
genom depressiva symptom (R).

 

Skyddar hjärta 
och blodkärl

 

L-Teanin förbättrar funktionen hos blodkärlen 
genom att öka 
produktionen av kväveoxid (RR2).

 

L-Teanin minskar högt blodtryck, enligt 
djurstudier (RR2).

 

Den förhindrar också lipidperoxidering hos 
LDL kolesterol, 
vilket minskar risken att 
artärerna förhårdnas (R).

 

Magnesium reglerar blodtrycket och kan 
sänka högt blodtryck (R,R,R*). Magnesium 
är viktig för hjärtat, blodcirkulationen (R*)
och motverkar hjärtstopp (R,R).

 

Förbättrar sömn 
och avslappning

 

L-Teanin förbättrar sömnen med färre upp-
vaknanden under natten, visar studier av 
personer med ADHD (R).

 

Magnesium har en avslappnande effekt på 
musklerna och bidrar till en högre kvalitet på 
sömnen (R*).

 

Studier visar att magnesium effektiviserar 
sömnen, ökar sovtid och minskar insomn-
ingstiden, samt uppvaknanden tidigt på 
morgonen (R). 

 

Ger energi och skärpa

 

Hjärnan

L-Teanin skapar alfa-vågor i hjärnan, som ger
ett vaket men avslappnat tillstånd (R*). L-Teanin
bidrar till klarare tankar och skyddar också kropp-
en mot stressens effekter (R*).

 

L-Teanin hjälper till att förbättra minne och
uppmärksamhet (R,R,R). Studier visar att
L-Teanin och grönt te förbättrar minne och
fokus vid kognitiva försämringar (R).

 

L-Teanin förbättrar reaktionsförmågan (R).

 

Magnesium kan förbättra inlärning och neuro-
logiska funktioner visar olika studier av möss (R,R).

 

Kronisk trötthet och mitokondrierna

 

Magnesium är inblandad i alla reaktioner i kroppen 
som skapar eller frigör energi (R*)

 

Magnesium är mycket viktig för mitokondrierna,
cellernas kraftverk. Magnesium bidrar till omsätt-
ningen av ATP och lagrar energi (R).

 

En studie visar att en stor del av patienter med 
kronisktrötthetssyndrom har magnesiumbrist (R).

 

Vid behandling med magnesium hos patienter med 
kroniskt trötthetssyndrom (CRF) och magnesium-
brist, förbättrades patienternas mående och de fick 
ökad energi (R).

 

Muskler, kramper,
huvudvärk och migrän

Magnesium är involverad i kroppens 
proteinsyntes och DNA-produktion (R*).

 

Magnesium behövs för att musklerna ska fungera 
optimalt, vid fysisk aktivitet och vila (R).

 

Magnesium förbättrar också den fysiska prestations-
förmågan (R). 

 

Magnesium motverkar muskelkramper (R*), 
huvudvärk och migrän (R,R).

 

Forskningen visar att L-Teanin och Magnesium, 
har flera egenskaper som kan hjälpa din kropp 
när du utsätts för stress och påfrestningar. 
 

 
L-Teanin BioMagnesium Plus
- pH neutral 90
Till produkt Till produkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R* Wihelmsson Peter, Näringsmedicinska
Uppslagsboken, 2007, Örtagårdens bokförlag.
s.402-403.