Rådgivning Fraktfritt över 600 kr inom Sverige
Snabb leverans

Rådgivning - Fraktfritt från 600 kr inom Sverige - Snabb leverans

Fakta & forskning

Zink - Viktig mineral för tarm och immunförsvar

Zink för tarm och immunförsvar

Zink är en livsviktig mineral som finns i alla organ, vävnader och vätskor i kroppen. (R) Den är efter järn det spårämne som förekommer mest i kroppen och spelar en stor roll för en mängd olika typer av funktioner, organ och enzymer i kroppen. (R),(R)

Zink är viktig för:

 • En mängd enzymreaktioner
 • Cellernas förnyelse och reparation
 • DNA och RNA -syntes
 • Immunförsvaret
 • Matsmältningen
 • Insulin
 • Hud och sårläkning
 • Benstomme, brosk, bindväv
 • Utrensning av mjölksyra
 • Hjärtat
 • Leverns funktion och utrensning tungmetaller
 • Hypofysen
 • Sköldkörteln
 • Binjurarna
 • Hormoner och fertilitet
 • Kolesterolet
 • Syn, smak och lukt
 • Omsättning av A-vitamin
 • (R), (R),

Flera funktioner inom immunförsvaret

Zink behövs för ett fungerande immunsystem och har en nyckelroll i kommunikationen mellan immunförsvarets celler. (R) Zink bidrar till skydd mot både bakterie- och virusinfektioner. *R

Vita blodkroppar och skyddande celler

Kroppen kräver zink för att kunna producera vita blodkroppar som skyddar mot patogener. Zink påverkar funktionen och generna hos de vita blodkropparna och produktionen av antikroppar och cytokiner – signalmolekyler inom immunförsvaret.

Dessutom påverkar zink fagocytosen – fagocyternas upptag och nedbrytning av mikroorganismer, andra celler och främmande partiklar. (R), (R)

Flera studier visar på att tillskott av zink kan återupprätta aktiviteten hos naturliga mördarceller, bildandet av lymfocyter och öka motståndskraften mot infektioner. (R), (R), (R), (R), (R), (R

Zink har visat sig minskat symptomen vid olika typer av infektionssjukdomar t.ex. malaria, luftvägsinfektion, tuberkulos och hepatit C. (R), (R), (R), (R), (R), (R), (R), (R)

Bakterier

Infektioner och inflammation

Även vid vanlig förkylning har zink visat sig kunna reducera symptom och förkylningens varaktighet. Zink i formerna glykonat och acetat har visat sig ha haft bäst effekt vid behandling av förkylningssymptom. (R), (R), (R)

Vid inflammation i luftvägarna, astma och allergi har zink visat sig kunna minska symptom som svårigheter att andas, hosta och heshet. (R), (R), (R), (R)

Forskning visar att låga nivåer av zink i blodet kan kopplas till astmasymptom. (R)

Forskning visar också att zink skulle kunna användas för att balansera överaktivitet inom immunförsvaret och reglera allergireaktioner, genom att aktivera T-celler och inaktivera inflammatoriska ämnen som Interleukin-10 och cytokinen IFN-y, utan att sänka immunförsvarets funktion. (R)

Så påverkar zinkbrist immunförsvaret

Symptom vid zinkbrist kan vara återkommande förkylningar och långdragna infektioner i luftvägarna. *R

Forskning visar att då zink har sådan stor betydelse för immunförsvaret kan små brister av zink påverka flera funktioner i immunsystemet och öka risken för infektioner av bakterier, virus och parasiter. (R)

Brist på zink kan skada tymuskörteln (brässen) som ansvarar för att producera immunförsvarets T-lymfocyter. Dessutom krymper brässen, mjälten och lymfkörtlarna vid zinkbrist. Kroppen får också en minskad produktion av antikroppar och mördarceller. *R

Viktig för matsmältningsenzymerna 

Zink är viktig för ämnesomsättningen i kroppen och behövs för att matsmältningsenzymerna ska aktiveras. Fler än 300 enzymer som hanterar omsättningen av kolhydrater, fetter, proteiner, nukleinsyror och andra näringsämnen behöver zink för att fungera. (R)

Bukspottskörteln som har en viktig funktion för matsmältningen och kroppens energi behöver zink för att fungera. Zink gör att matsmältningsenzymerna aktiveras och att insulin bildas, lagras och utsöndras via bukspottskörteln. Zink gör även att kroppen kan omsätta alkohol. * R

Bukspottskörteln utsöndrar zink in i tarmsystemet för att upprätthålla nivåerna i kroppen. Men då kroppen har svårt att lagra zink begränsas utsöndringen i ett tidigt skede vid små brister. (R)

Forskning visar att till och med en måttlig zinkbrist snabbt kan orsaka problem med matsmältningen och stanna av produktionen av matsmältningsenzymerna. (R)

Forskare upptäckte att vid brist syns förändringar tidigt i levern och blodet. Dessutom minskar aptiten snabbt, något som troligen beror på att det inte finns tillräckligt med matsmältningsenzymer som kan bryta ner maten. (R)

Bukspottskörtel

Tarmslemhinnan och tarmfloran

Zink är viktigt för huden, vävnaderna och slemhinnorna. Den används rikligt i kroppen för läkning av alla typer av sår och skador på vävnader. *R

Olika studier visar att zink har en läkande förmåga på tarmslemhinnan och motverkar att tarmvecken delas vid läckande tarm, bland annat hos patienter som lider av Crohns sjukdom. (R), (R), (R)

En följd av brist på zink kan medföra läckande tarm och påverkar lagren av epitelceller i tarmen. (R)

Forskning visar också att brist på zink ger tydliga förändringar i tarmfloran och minskar både mängden samt artrikedomen av tarmbakterier. Forskarna har också upptäckt att det finns vissa bakterier i tarmen som kan ha stor betydelse för biotillgängligheten och omsättningen av zink i kroppen. (R)

Studier visar att subklinisk zinkbrist har kopplats till ökade inflammationsmarkörer och minskad funktion hos immunförsvaret. (R)

Diarré

Flera studier visar att zink har positiv påverkan på både akut och kronisk diarré. (R), (R, (R), (R), (R)  Forskning visar att brist på zink kan orsaka diarré. Vid kronisk diarré kan zinkristen därför i sin tur orsaka mer diarré. (R)

Avgiftning

Zink är viktig för leverns avgiftningsförmåga och hjälper kroppen att rensa ut koldioxid och toxiska kemikalier samt giftiga metaller.  Dessutom har zink en förmåga att binda och blockera upptag av koppar, kvicksilver, bly och kadmium. *R

Träning och stress kan ge brist på zink

Brist på zink?

Zink är ett av de viktigaste näringsämnena som tarmen har svårast att absorbera 
ur kosten och lagra. Upptaget av zink ökar vid intag av protein.

Extra mycket zink utsöndras vid stress, infektioner, hårda motionspass och alkoholkonsumtion. Även kaffe och socker ökar utsöndringen av zink.

Fytinsyra som främst finns i fullkornsprodukter, nötter, fröer och baljväxter hämmar upptaget av zink. *R

 

Vanliga bristsymptom

 • Nedsatt immunförsvar
 • Sämre sårläkning och sköra naglar
 • Håravfall
 • Magproblem
 • Illaluktande kroppslukt
 • Sämre syn, smak och luktsinne
 • Ökad mjölksyra och ihållande träningsvärk
 • Problem med hormoner och fertilitet
 • Sämre kognitiv funktion

 

Zinktest

Ett enkelt sätt att testa om kroppen har en låg nivå av zink är genom ett smaktest av zinksulfat i flytande form. Smaklökarna som styrs av enzymer som är zinkberoende och olika typer av smak indikerar på vilken zinkstatus som kroppen har.

Man tar 10 ml zinksulfat och håller kvar vätskan i munnen minst 10 sekunder, 
innan man sväljer.

 • Stark, motbjudande smak betyder att du har bra zinkvärden.
 • Fadd, söt eller metalliknande smak betyder måttlig zinkbrist.
 • Söt eller sträv smak betyder ganska långvarig eller allvarlig zinkbrist.
 • Om det smakar som vatten så betyder det att man har svår zinkbrist.

* R – Peter Wilhelmsson Näringsmedicinska Uppslagsboken Örtagårdens bokförlag 2007.