Histaminintolerans-reaktioner av födoämnen


Histamin är ett ämne som kroppen producerar i samband med att
man får en allergisk reaktion. Vid allergiska reaktioner mår man inte
särskilt bra, vilket beror på att histaminet är ett reaktivt ämne som
då har en negativ effekt på hälsan.

Histamin finns också i vår mat. Histamin i maten bryts normalt ner
i tunntarmen av ett enzym som heter diaminoxidas. Men relativt
många saknar permanent eller tillfälligt en tillräcklig produktion av
diaminoxidas. Man kan då inte bryta ner histamin i maten tillräckligt
vilket leder till att man kan drabbas av histaminintolerans som kan
ge något eller flera av följande symtom:

• Mag-tarmbesvär (IBS, illamående, kräkningar, buksmärtor,
gaser, ballongmage och diarré)

• Hudbesvär (eksem, nässelfeber, flush, klåda, rodnad)

• Huvudvärk och migrän

• Astmaliknande besvär, nästäppa, nysningar, rinnande näsa

• Hjärtklappning, hjärtarytmier, blodtrycksfall, brännande
känsla i mun och svalg

• Yrsel

• Andra allergiliknande symtom

Ovanstående symtom varierar oftast från individ till individ.
Vid histaminintolerans kan man ha ett eller flera av symtomen.

I många fall är det så kallade biogena aminer och då främst
histamin som ligger bakom dessa besvär. Biogena aminer finns
naturligt i många födoämnen.

Höga halter av histamin finns i följande mat:

Olika sorters ostar, makrill, tonfisk, ansjovis, sardiner, rödvin,
lagrade köttprodukter som salami, korv och rökt skinka, spenat
och tomater, surkål och sojasås.

Lång lagring av mat, hög temperatur och dålig hygien ökar
också mängden histamin.

Följande födoämnen kan enligt klinisk erfarenhet frisätta
histamin i kroppen utan att det föreligger en klassisk
IgE-reaktion:

Mjölk, ananas, citrusfrukter, choklad, fisk, fläskkött,
jordgubbar, papaya, skaldjur, spenat, tomater, äggvita.

Hur hanterar kroppen histamin från maten?

Histamin i maten skall normalt brytas ner i tunntarmen av
ett enzym som heter diaminoxidas (förkortas ofta DAO).
Men har man brist på DAO får man ofta besvärliga symtom.

Man kan också lida av histaminintolerans även om man har
tillräcklig produktion av DAO. Orsaken är då att man är särskilt
känslig för histamin. Att mäta kroppens enzymaktivtet av
diaminoxidas är därmed inte helt tillförlitligt.

Särskilda riskgrupper för att drabbas av histaminintolerans
är mag-tarmpatienter, allergiker och astmatiker.

Olika typer av DAO-brist och uppskattad frekvens

Enligt docent Ulf Bengtsson Sahlgrenska Akademin*1,
är den kliniska forskningen angående sambandet mellan
diaminoxidasnivå och födoämnesöverkänslighet ännu i
sin linda. Klinisk erfarenhet talar för en koppling mellan
brist på diaminoxidas och allergiliknande symtom. (R)


Vilka kan drabbas?

Österrikiska forskare (professor Jarisch och dr Missbischler)
anser att man kan tala om permanent respektive temporär
brist och har gjort en indelning och uppskattning av
frekvens enligt följande:

- Över 100 000 svenskar har permanent brist av diaminoxidas.

- Uppemot 2 miljoner svenskar kan få temporär brist av diaminoxidas *.

- Temporär brist kan man få av alkohol och vissa andra biogena aminer.
Även läkemedel misstänks kunna ge temporär brist.

- Det är oklart hur många som har tillräckligt med diaminoxidas
men ändå är känsliga för histamin från mat.

*Det finns för närvarande ingen forskning som kan verifiera
dessa uppskattningar.

Vetenskaplig studie stöder
tillförsel av diaminoxidas
vid histaminintolerans:

“The intake of DAO capsules compared to placebo led to a
statistically significant reduction of total symptom scores.”

Histamine intolerance: lack of reproducibility of single 

symptoms by oral provocation with histamine:
A randomised, double-blind, placebo-controlled
crossover study. Komericki et al 2010, Wiener
klinische Wochenschrift, The Middle European
Journal of Medicine

*1. (Personligt meddelande)